Ogłoszenie – Ptasia grypa

W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzania środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 722) polecam w trybie pilnym skuteczne przekazanie informacji o zaistniałych zmianach dotyczących obostrzeń nałożonych na osoby utrzymujące drób i inne ptaki w związku z wystąpieniem ptasiej grypy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Czytaj dalej Ogłoszenie – Ptasia grypa

WÓJT GMINY ZAKRZEW dnia 06.04.2017 r. OGŁASZA KONKURSY NA KANDYDATÓW NA STANOWISKO DYREKTORA

WÓJT GMINY ZAKRZEW dnia 06.04.2017 r.
OGŁASZA KONKURSY NA KANDYDATÓW NA STANOWISKO DYREKTORA:

1) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego
w Dąbrówce Podłężnej,
Dąbrówka Podłężna 29 b, 26-652 Zakrzew

2) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego
w Zakrzewie,
Zakrzew 58 d, 26-652 Zakrzew
 
Czytaj dalej WÓJT GMINY ZAKRZEW dnia 06.04.2017 r. OGŁASZA KONKURSY NA KANDYDATÓW NA STANOWISKO DYREKTORA

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2017 r.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem Nr 9/2017 Wójta Gminy Zakrzew z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2017 r.

Czytaj dalej Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2017 r.

Wolne stanowisko urzędnicze: samodzielny referent w Referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej w wymiarze – pełny wymiar czasu pracy.

SO.210.3.2017
Zakrzew, dnia 2017.02.22

WÓJT GMINY ZAKRZEW

Ogłasza

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE GMINY W ZAKRZEWIE
ZAKRZEW 51           26-652         ZAKRZEW

Czytaj dalej Wolne stanowisko urzędnicze: samodzielny referent w Referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej w wymiarze – pełny wymiar czasu pracy.

Informacja w związku ze zbliżającymi się terminami przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie informuje, że zbliżają się terminy przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za
rok 2016 na konta redystrybucyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, tj.:

Czytaj dalej Informacja w związku ze zbliżającymi się terminami przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016