Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2017 r.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem Nr 9/2017 Wójta Gminy Zakrzew z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2017 r.

Czytaj dalej Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2017 r.

Wolne stanowisko urzędnicze: samodzielny referent w Referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej w wymiarze – pełny wymiar czasu pracy.

SO.210.3.2017
Zakrzew, dnia 2017.02.22

WÓJT GMINY ZAKRZEW

Ogłasza

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE GMINY W ZAKRZEWIE
ZAKRZEW 51           26-652         ZAKRZEW

Czytaj dalej Wolne stanowisko urzędnicze: samodzielny referent w Referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej w wymiarze – pełny wymiar czasu pracy.

Informacja w związku ze zbliżającymi się terminami przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie informuje, że zbliżają się terminy przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za
rok 2016 na konta redystrybucyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, tj.:

Czytaj dalej Informacja w związku ze zbliżającymi się terminami przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016