Podpisanie umowy

W dniu 14 listopada w Gminie Zakrzew została podpisana umowa z firmą Solaris Bus & Coach Sp. z o.o.  na zakup 4 sztuk autobusów elektrycznych, marki Solaris, model Urbino 12 wraz z punktami ładowania. Wartość zadania to 12 786 096,00 zł. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do dnia 10 sierpnia 2023 roku.

Planowany termin uruchomienia transportu zbiorowego przewidziany jest na dzień 16 sierpnia 2023 roku.