Profilaktyczny happening w gminie Zakrzew

Happening „Stop przemocy i alkoholizmowi”, którego motywem przewodnim był kolor niebieski, zorganizowano po raz pierwszy w gminie Zakrzew. Celem akcji był apel do lokalnej społeczności, że trzeba reagować na przemoc domową, przemoc wobec dzieci, przemoc rówieśniczą w środowisku szkolnym.

Happening poprzedzony został zorganizowanymi na początku października dyżurami specjalistów: radcy prawnego, psychologa szkolnego, pedagoga szkolnego, dzielnicowego, pracownika socjalnego, terapeuty ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. Mieszkańcy gminy, którzy doświadczają problemów przemocy oraz związanych z nadużywaniem alkoholu, mieli okazję skorzystać z darmowych konsultacji, uzyskać wsparcie a także pozyskać informacje na temat dostępu do różnych form pomocy.

Organizatorami przedsięwzięcia był Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Zakrzewie przy współpracy z Urzędem Gminy Zakrzew. Do udziału zaproszono uczniów i przedstawicieli szkół z terenu gminy Zakrzew. Happening rozpoczął się zbiórką dzieci przy budynku PSP w Zakrzewie, skąd uczestnicy udali się na boisko Orlik.
Podczas pochodu rozdano przejeżdżającym kierowcom samodzielnie opracowaną ulotkę informującą, jak reagować na przemoc w swoim otoczeniu.

Przedsięwzięcie wpisano się w kalendarz corocznych inicjatyw.