Informacja dotycząca podmiotów wrażliwych

Nowa ustawa z 15 września o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw przewiduje możliwość ubiegania się o wypłatę dodatku tzw. podmiotom wrażliwym, czyli m.in. szkołom, przedszkolom, noclegowniom, jednostkom kultury, przychodniom i szpitalom, które ogrzewane są m.in. za pomocą węgla, pelletu, oleju opałowego czy gazu skroplonego LPG – (podstawa prawna: ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r., poz. 1967)

Czytaj dalej Informacja dotycząca podmiotów wrażliwych