LGD Razem dla Radomki ogłasza konkurs na wsparcie inicjatyw kulturalnych! Do 10 tyś. zł wsparcia na projekt!

Rozpoczęliśmy konkurs na wybór start-upów na wsparcie inicjatyw w zakresie promocji aktywności kulturalnych, których realizacja skierowana zostanie na obszar gmin:  Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew. Wysokość wsparcia na jeden projekt może wynosić od 5 000,00 zł do 10 000,00 zł.

Czytaj dalej LGD Razem dla Radomki ogłasza konkurs na wsparcie inicjatyw kulturalnych! Do 10 tyś. zł wsparcia na projekt!

Konsultacje społeczne

Konsultacje dotyczą opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+ od 21.06.2023r do 25.07.2023 r.

Konsultacją podlegał będzie SUMPGOFR Projekt Planu 20.06.2023 oraz Prognoza oddziaływania na Środowisko, zaś pozostałe dokumenty stanowią uszczegółowienie zagadnień.

SUMPGOFR_2022_Projekt_Planu_2023.06.20

Prognoza OOŚ SUMP GOFR

SUMPGOFR_2022_Przykładowy_załącznik_nr_1_2023.06.19

SUMPGOFR_2022_Raport z aktualizacji modelu_2023.02.02

SUMPGOFR_2022_Raport_Diagnostyczno-Strategiczny_2023.02.28

SUMPGOFR_2022_Synteza

SUMPGOFR_2022_Wstępny_Projekt_Planu_2023.04.14

Załącznik nr 1 – Analiza dokumentów strategicznych

Formularz konsultacji