Ogłoszenie otwartego naboru partnerów

Ogłoszenie otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych na zawarcie partnerstwa w celu przygotowania i realizacji projektu planowanego do przeprowadzenia w ramach konkursu Nr RPMA.05.03.00-IP-01-14-012/16 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w ramach Działania 5.3 „Dziedzictwo Kulturowe” Oś Priorytetowa V„Gospodarka przyjazna środowisku”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014– 2020

Czytaj dalej Ogłoszenie otwartego naboru partnerów