Otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2016 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Zakrzew Nr 3 z dnia 2016-02-22

Wójt Gminy Zakrzew ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 roku .

Czytaj dalej Otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2016 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej