Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Leczenie osób uzależnionych jest dobrowolne, a przymus leczenia może być nałożony wyłącznie przez sąd na wniosek GKRPA lub prokuraturę. Sekretarz GKRPA przyjmuje wnioski o podjęcie procedury prowadzącej do zobowiązania do leczenia osób uzależnionych od alkoholu, które zamieszkują w gminie Zakrzew, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00 w Urzędzie Gminy w pokoju 5.
Wniosek – GKRPA

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin jest placówka działającą z ramienia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakrzewie. Z Punktu Konsultacyjnego mogą korzystać mieszkańcy Gminy Zakrzew.

Punkt konsultacyjny ma na celu:

  • informować
  • edukować
  • wspierać.

ZADANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO:

  • motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia leczenia,
  • udzielanie wsparcia w trakcie leczenia i po jego zakończeniu /grupy wsparcia/,
  • udzielanie pomocy osobom współuzależnionym /członkom rodzin, bliskim,
  • pozostających w bezpośrednich interakcjach z osobą uzależnioną od alkoholu/,
  • rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwości uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.

Punkt konsultacyjny w budynku Urzędu Gminy w Zakrzewie czynny jest w każdy poniedziałek w godzinach 14.30–17.30. Możliwość spotkania z terapeutą po wcześniejszym zapisaniu się pod nr tel. 48 610 51 15. Dyżur pełni specjalista terapii uzależnień.

SPOTKANIA SĄ BEZPŁATNE