Złote Gody

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote Gody to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. To właśnie ta piękna okazja była powodem uroczystości, jaka odbyła się w niedzielę 19 czerwca 2022 roku. W tym dniu 16 par z terenu gminy Zakrzew świętowało pięćdziesięciolecie pożycia małżeńskiego.

Czytaj dalej Złote Gody

Niemal 8,5 mln zł  dofinansowania  dla Gminy Zakrzew na zakup autobusów elektrycznych

Dnia 15.06.2022 r.  w Urzędzie Gminy w Zakrzewie została podpisana umowa o udzielenie dotacji w wysokości 8 440 875,00 zł w ramach programu „ Zielony Transport Publiczny” na dofinansowanie do  zakupu 4 autobusów elektrycznych oraz 8 ładowarek z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby lokalnego transportu zbiorowego przez wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pana Artura Michalskiego. W ważnym dla Gminy wydarzeniu uczestniczyli Parlamentarzyści: Pan Andrzej Kosztowniak  i Pani Anna Kwiecień. Inwestycja współfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie bardzo dużym udogodnieniem dla  naszych mieszkańców. Uruchomienie komunikacji zbiorowej bazującej na pojazdach napędzanych elektrycznie stworzy zupełnie nową sytuację społeczną, ekologiczną i ekonomiczną. „Elektryki” zapewnią stałe połączenie komunikacyjne gminy z Radomiem, co ułatwi ludziom dojazdy do miejsc pracy i nauki, a jednocześnie będzie miało wpływ na poprawę jakości powietrza w Zakrzewie i okolicy.

                                                                                                                                Wójt Gminy

Leszek Margas

Informacja dla obywateli Ukrainy

Informujemy, że w dniu 22 czerwca br. w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu organizowany jest „Dzień aktywizacji zawodowej dla uchodźców z Ukrainy”, który ma na celu m.in. zwiększenie dostępności uchodźców do rynku pracy; bezpośrednie zapoznanie się z ofertami pracodawców; uzyskanie pomocy w pisaniu CV i nauki języka polskiego oraz uzyskanie informacji związanych z legalizacją pobytu w Polsce. Na potencjalnych pracowników spośród uchodźców wojennych z Ukrainy będą oczekiwali pracodawcy i agencje pośrednictwa pracy oraz przedstawiciele Straży Granicznej, Powiatowego Urzędu Pracy i wydziałów ds. cudzoziemców i rynku pracy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.

Czytaj dalej Informacja dla obywateli Ukrainy

Jak postępować z IGO (Inwazyjnymi Gatunkami Obcymi)

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. poz. 1718) dalej „ustawa o IGO”, która wdraża unijne rozporządzenie nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych (Dz.U.UE.L.2014.317.35, z późn. zm.) – dalej „rozporządzenie UE”, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie informuje o konieczności zgłaszania do gminy stwierdzonej obecności w środowisku IGO (inwazyjnych gatunków obcych)  stwarzającego zagrożenie dla Unii/Polski oraz informacji na temat możliwości przetrzymywania IGO stwarzających zagrożenie dla Unii lub Polski oraz wykonania innych czynności podlegających zakazom w stosunku do IGO w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wzór przekazania zgłoszenia stwierdzenia obecności w środowisku IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii/Polski

Lista inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii oraz dla Polski

OŚWIADCZENIE NA OKOLICZNOŚĆ PROTESTU ROLNIKÓW

Każdy może protestować, jednak dzisiejszą demonstrację uważam, jako wyraz niezadowolenia organizatora za wydanie odmownej decyzji środowiskowej na budowę chlewni. Odmowę tą w ocenie mojej w sposób jasny i rzetelny uzasadniłem przy wydaniu decyzji. Obecnie toczy się postępowanie w powyższej sprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

Czytaj dalej OŚWIADCZENIE NA OKOLICZNOŚĆ PROTESTU ROLNIKÓW