Ogłoszenie

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w wybranych dniach będzie pracował w zmienionych godzinach:

– 21.12.2022 środa – BĘDZIE CZYNNY OD 8.00 – 12.00

– 07.01.2023 sobota – NIECZYNNY

– 14.01.2023 sobota – BĘDZIE CZYNNY OD 8.00 – 12.00

Oferta na realizację zadania publicznego – Mikołajki dla dzieci

W dniu 17.11.2022 roku do Urzędu Gminy w Zakrzewie wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień pn. „Mikołajki dla dzieci” złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich „Milowianki” w Milejowicach. Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1327,1265,1812), organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
– w Biuletynie Informacji Publicznej;
– w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
– na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.
Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można przesyłać do dnia  23 listopada 2022 r. do godz. 15.30 na adres e-mail: kultura@zakrzew.pl lub na adres Urząd Gminy Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew.
Po upływie ww. terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Oferta

Oferta na realizację zadania publicznego

W dniu 16.11.2022 roku do Urzędu Gminy w Zakrzewie wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień pn. „Piłka nożna w Zakrzewie” złożona przez Gminny Klub Sportowy „Wulkan Zakrzew”. Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1327,1265,1812), organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
– w Biuletynie Informacji Publicznej;
– w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
– na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.
Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można przesyłać do dnia  22 listopada 2022 r. do godz. 15.30 na adres e-mail: kultura@zakrzew.pl lub na adres Urząd Gminy Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew.
Po upływie ww. terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Oferta

Ogłoszenie o naborze wniosków na zakup węgla

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 poz. 2236) informuję, że z dniem 8 listopada 2022r.  gmina Zakrzew przystąpiła do zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Od dnia 15 listopada rozpocznie się nabór wniosków o zakup preferencyjny węgla.


W załączeniu wniosek o zakup oraz instrukcja postępowania.

                                                                                     Wójt Gminy Zakrzew
                                                                                 Leszek Margas

Instrukcja

Wniosek

Charytatywne dyktando online z okazji Narodowego Święta Niepodległości

W dniach 11-13 listopada 2022 r. odbędzie się charytatywne dyktando online z okazji Narodowego Święta Niepodległości.  Jest to cykliczne wydarzenie organizowane przez serwis www.dyktanda.pl. W tym roku przeprowadzona zostanie już trzecia edycja. Co roku dyktando przyciąga tysiące uczestników, którzy niosą pomoc, a jednocześnie zażarcie rywalizują o dobry wynik. Może w nim wziąć udział każdy, bez względu na wiek. 

Czytaj dalej Charytatywne dyktando online z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Informacja dotycząca zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

W związku z nowelizacją Prawa wodnego, Właściciele nieruchomości nowo wybudowanych lub oddanych do użytkowania budynków posiadający zbiorniki bezodpływowe (szambo) lub przydomową oczyszczalnie ścieków zobligowani są wypełnić druk zgłoszenia do ewidencji zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków oraz dostarczyć go do Urzędu Gminy Zakrzew.

Czytaj dalej Informacja dotycząca zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Nabór do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2023

W związku z ogłoszoną przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej planowaną realizacją Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”, Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie informuje członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych, spełniających kryteria ogłoszone w programie o możliwości zgłaszania potrzeb w zakresie korzystania z opieki wytchnieniowej.

Czytaj dalej Nabór do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2023