Konsultacje społeczne …

Przedmiotem konsultacji jest – Program określający zasady współpracy Gminy Zakrzew z organizacjami pożytku publicznego oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

Pobierz – Projekt Uchwały

Uwagi i propozycje należy zgłaszać pisemnie do Wójta Gminy Zakrzew.

Termin składania uwag – do dnia 28.11.2015 roku do godz.15.30