Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Pan Leszek Margas – Gminny Komisarz Spisowy w Zakrzewie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Czytaj dalej Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Kontrola domowych pieców i kotłów

Urząd Gminy w Zakrzewie informuje o rozpoczęciu kontroli domowych pieców i kotłów. Weryfikacja wynika ze wzmożonej ilości skarg mieszkańców dotyczących złej jakości powietrza w okolicy. Inicjatywa ma na celu wyeliminowanie przypadków nielegalnego i szkodliwego dla ludzi i środowiska spalania odpadów oraz sprawdzenie jakości używanego paliwa.

Informacja