Ogłoszenie azbest

Informuję mieszkańców Gminy Zakrzew, iż istnieje możliwość bezpłatnego odbioru z posesji i przekazania do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (załadunek, transport i utylizacja) w ramach realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zakrzew na lata 2009-2032”

Ogłoszenie .pdf

Ogłoszenie .doc