Organizacja urzędu

Nr
pokoju
Stanowisko pracy Nr tel. wew.

Telefon, adres e-mail

17 SEKRETARIAT 24 tel. 48 610 51 22
fax. 48 610 51 43
gmina@zakrzew.pl
16 Wójt Gminy
Margas Leszek
27 48 610 51 22
wojt@zakrzew.pl

REFERAT SPOŁECZNO-OŚWIATOWY (SO)

18 Kierownik referatu, Sekretarz Gminy
Nosowska Marzenna
36 48 610 51 22
sekretarz@zakrzew.pl
17 Sekretariat, ochrona przeciwpożarowa, sprawy organizacyjne
Małgorzata Kuraś
24 tel. 48 610 51 22
gmina@zakrzew.pl
20 Oświata
Musiałek Małgorzata
22 48 610 51 22
oswiata@zakrzew.pl
29 Obsługa Rady Gminy, sprawy wojskowe, BHP, archiwum zakładowe
Podgórska Marta
35 48 610 51 22
radagminy@zakrzew.pl
29 Ewidencja ludności, dowody osobiste
Barszcz Renata
35 48 610 51 22
ewidencja@zakrzew.pl
       
19 Informatyk
Kosiec Andrzej
39 48 610 51 22
informatyk@zakrzew.pl

PEŁNOMOCNIK WÓJTA DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH (PWA)

20 Pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
Popławska Agnieszka
22 48 610 51 22
kultura@zakrzew.pl

URZĄD STANU CYWILNEGO (USC)

19 Kierownik USC, sprawy kadrowe, obrona cywilna, sport
Bilska Elżbieta
28 48 610 51 22
usc@zakrzew.pl

REFERAT INWESTYCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ (IGK)

15 Kierownik referatu
Siek Krzysztof
30 48 610 51 16
zakrzew@zakrzew.pl
14 Budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne
Skorupska Joanna
23 48 610 51 16
budownictwo@zakrzew.pl
11 Drogownictwo
Korcz Karolina
52 514 754 018
drogi@zakrzew.pl
13 Działalność gospodarcza, oświetlenie uliczne
Hebda Edyta
38 48 610 51 16
dzialalnosc@zakrzew.pl

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE (ZP)

10 Zamówienia publiczne
Dziesińska Danuta
41 48 610 51 14
dziesinska@zakrzew.pl

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI (OSN)

24 Kierownik referatu – wycinka drzew, stosunki wodne, fundusze unijne, promocja
Wencel Katarzyna
33 48 610 51 14
wencel@zakrzew.pl
25 Gospodarka nieruchomościami, nazewnictwo ulic
Radomska Magdalena
29 48 610 51 14
radomska@zakrzew.pl
25 Gospodarka odpadami komunalnymi
Szczerbińska Małgorzata
29 48 610 51 14
odpadykomunalne@zakrzew.pl

REFERAT FINANSOWY (FN)

8 Kierownik referatu, Skarbnik Gminy
Świątkowska Agnieszka
32 48 610 51 13
skarbnik@zakrzew.pl
28 Księgowość budżetowa
Błaszczyk Elżbieta, Wójcik Anna
31 48 610 51 13
ksiegowosc@zakrzew.pl
28 Księgowość budżetowa
Sikora Małgorzata
55 48 610 51 13
finanse.oswiata@zakrzew.pl
28 Księgowość szkół
Krzos Agnieszka
55 48 610 51 13
finanse.oswiata@zakrzew.pl
5 Naliczanie płac, podatek VAT
Biernat Barbara,
Majchrzak Dorota
43 48 610 51 15
place.oswiata@zakrzew.pl
kasa@zakrzew.pl
6 Podatki i opłaty lokalne – księgowość
Ciołczyk Emilia,
Walczak Anna
20 48 61 51 13
podatki@zakrzew.pl
podatki.zaleglosci@zakrzew.pl
7 Podatki i opłaty lokalne – wymiar
Chudziak Michał,
Stachowicz Anita
40 48 610 51 13
referat.podatki@zakrzew.pl
podatki.wymiar@zakrzew.pl