Organizacja urzędu

Nr
pokoju
Stanowisko pracy Nr tel. wew.

Telefon, adres e-mail

201 SEKRETARIAT 24 tel. 48 610 51 22
fax. 48 610 51 43
gmina@zakrzew.pl
200 Wójt Gminy
Margas Leszek
27 48 610 51 22
wojt@zakrzew.pl

REFERAT ORGANIZACYJNY (SO)

205 Kierownik referatu, Sekretarz Gminy
Domińczak Bernadeta
36 48 610 51 22
sekretarz@zakrzew.pl
201 Sekretariat, sprawy organizacyjne
Klaudia Piasek
24 tel. 48 610 51 22
gmina@zakrzew.pl
206 Obsługa Rady Gminy, sprawy wojskowe, obrona cywilna
Podgórska Marta
28 48 610 51 22
radagminy@zakrzew.pl
206 Informatyk
Kosiec Andrzej
39 48 610 51 22
informatyk@zakrzew.pl

PEŁNOMOCNIK WÓJTA DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH (PWA)

211 Pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, sport
Popławska Agnieszka
22 48 610 51 22
kultura@zakrzew.pl

STANOWISKO DS. OŚWIATY

208 Oświata
Musiałek Małgorzata
22 48 610 51 22
oswiata@zakrzew.pl

URZĄD STANU CYWILNEGO (USC)

104 Kierownik USC, sprawy kadrowe,
Szczerbińska Małgorzata
35 48 610 51 22
usc@zakrzew.pl
104 Ewidencja ludności, dowody osobiste
Renata Barszcz
35 tel. 48 610 51 22
ewidencja@zakrzew.pl

REFERAT INWESTYCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ (IGK)

115

Kierownik referatu
Korcz Karolina

Fundusze
Adamczyk Kinga

30

 

57

48 610 51 16
drogi@zakrzew.pl
zakrzew@zakrzew.pl

48 610 51 16
fundusze@zakrzew.pl

114

Budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne
Szczurowska Aleksandra

Drogownictwo
Gospodarczyk Bartłomiej

23

 

52

48 610 51 16
budownictwo@zakrzew.pl

48 610 51 16
drogi@zakrzew.pl

109      
112

Działalność gospodarcza, oświetlenie uliczne
Hebda Edyta, Borkowska Katarzyna

38 48 610 51 16
awarie@zakrzew.pl

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE (ZP)

108 Zamówienia publiczne
Dziesińska Danuta
41 48 610 51 14
dziesinska@zakrzew.pl

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI (OSN)

214 Kierownik referatu – czyste powietrze, gospodarka nieruchomościami, nazewnictwo ulic
Radomska Magdalena
33 48 610 51 14
radomska@zakrzew.pl
       
215

Gospodarka odpadami komunalnymi
Kuraś Małgorzata


Czyste powietrze, ochrona zwierząt
Wolska Magdalena

29

48 610 51 14
odpadykomunalne@zakrzew.pl

48 610 51 14
czystepowietrze@zakrzew.pl

212 Ochrona środowiska, wycinka drzew, stosunki wodne
Kowalik Anna
25 48 610 51 14
ochronasrodowiska@zakrzew.pl

REFERAT FINANSOWY (FN)

106 Kierownik referatu, Skarbnik Gminy
Świątkowska Agnieszka
32 48 610 51 13
skarbnik@zakrzew.pl
103 Księgowość budżetowa
Błaszczyk Elżbieta, Sikora Małgorzata
31 48 610 51 13
ksiegowosc@zakrzew.pl
103 Księgowość oświaty
Renata Chłopicka
55 48 610 51 13
finanse.oswiata@zakrzew.pl
103 Księgowość oświaty
Krzos Agnieszka
55 48 610 51 13
finanse.oswiata@zakrzew.pl
100 Naliczanie płac, podatek VAT
Biernat Barbara,
Majchrzak Dorota
43 48 610 51 15
place.oswiata@zakrzew.pl
kasa@zakrzew.pl
101 Podatki i opłaty lokalne – księgowość
Ciołczyk Emilia,
Walczak Anna
20 48 61 51 13
podatki@zakrzew.pl
podatki.zaleglosci@zakrzew.pl
102 Podatki i opłaty lokalne – wymiar
Chudziak Michał,
Stachowicz Anita
40 48 610 51 13
referat.podatki@zakrzew.pl
podatki.wymiar@zakrzew.pl