Rekrutacja do przedszkoli i klas I

Informuję, że rekrutacja do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 odbędzie się w następujących terminach:

przedszkola

klasy I

Informacje na temat rekrutacji oraz formularze można uzyskać w przedszkolach i szkołach.

Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego w Gulinie odbędzie się w terminach określonych dla przedszkoli.

Kryteria rekrutacji zostały określone w Uchwale nr XXXV/199/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 10 marca 2017 roku, Uchwale nr LII/305/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 lutego 2018 roku oraz Uchwale nr XVI/137/2020 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 stycznia 2020 roku.

Informacji udziela Małgorzata Musiałek pod numerem telefonu 48 610 51 15, oswiata@zakrzew.pl

Ogłoszenie o kolejnym naborze wniosków na zakup węgla

Informuję, że Gmina Zakrzew przystąpiła do realizacji zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych na kolejny okres realizacji od dnia 01.01.2023 roku do 30.04.2023 roku. Wnioski o preferencyjny zakup paliwa stałego będą przyjmowane w Urzędzie Gminy w Zakrzewie od dnia 16.01.2023 roku .  Szczegółowe informacje znajdują się  w instrukcji.

UWAGA!!! Wnioski złożone w Urzędzie Gminy w Zakrzewie do dnia 31.12.2022 roku będą rozpatrywane
w pierwszej kolejności.

W załączeniu wniosek o zakup oraz instrukcja postępowania.

                                                                       Sekretarz Gminy
Bernadeta Domińczak

Instrukcja

Instrukcja .pdf

Wniosek

Wniosek .pdf