Pomoc dla Ukrainy

baner pomoc dla Ukrainy

Gmina Zakrzew w związku z sytuacją panującą na Ukrainie podejmuje własne działania ukierunkowane na niesienie pomocy obywatelom Ukrainy.

Bardzo cieszy nas aktywność naszych mieszkańców w organizacji pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Ważne jednak, by pomoc tę dobrze przygotować, korzystając z informacji instytucji zarówno publicznych, jak i organizacji społecznych organizujących pomoc i znających aktualne potrzeby w tym zakresie.

Czytaj dalej Pomoc dla Ukrainy

Rekrutacja do przedszkoli i klas I

Informuję, że rekrutacja do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 odbędzie się w następujących terminach:

przedszkola

klasy I

Informacje na temat rekrutacji można uzyskać w placówkach oświatowych.

1 września 2022 roku  planowane jest uruchomienie Punktu Przedszkolnego w Gulinie. Zapraszam do składania deklaracji korzystania przez dzieci z wychowania przedszkolnego w tym Punkcie. Deklaracje są niezobowiązujące, będą służyć wyłącznie zaplanowaniu pracy oddziału. Rekrutacja do Punktu odbędzie się w późniejszym terminie.

Informacji udziela Małgorzata Musiałek pod numerem telefonu 48 610 51 15, oswiata@zakrzew.pl

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania drogowego

Zawiadamiam strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego prowadzonego
na wniosek :  GMINY ZAKRZEW  

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych dla planowanego przedsięwzięcia  pod nazwą :

„ PRZEBUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ RELACJI BIELICHA

na odcinku od km 0+000 do  km 1+1580

 położonym na działkach o nr ew. 238/1,239/2,239/10,239/11, 345,346/1,157  

obręb 0001 Bielicha  w miejscowości BIELICHAw gminie Zakrzew , powiat radomski , woj. mazowieckie

Zawiadomienie pdf

Zawiadomienie doc

Nowy Sekretarz Gminy Zakrzew

Od 01 lutego 2022 roku  stanowisko Sekretarza Gminy Zakrzew objęła Pani Bernadeta Domińczak, która do tej pory pełniła funkcję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie. Pani Bernadeta Domińczak jest doświadczonym i odpowiedzialnym urzędnikiem. Spełnia niezbędne wymagania kwalifikacje do zatrudnienia w urzędzie na stanowisku sekretarza gminy.

Ponadto informuję, że w  związku z objęciem przez Panią Bernadetę Domińczak stanowiska sekretarza gminy, Pani Sylwia Zawisza od dnia 01.02.2022 roku pełni obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie .

Pani Sylwia Zawisza

Paniom składam serdeczne gratulacje, życzę spełnienia zawodowego oraz owocnej pracy dla dobra społeczności lokalnej naszej Gminy.

Wójt Gminy Zakrzew

Leszek Margas

                                                                                                 

Jak zgłosić źródło ciepła w budynku, nie posiadającym jeszcze nadanego adresu

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB jest niczym nie zależny od odbioru domu. Zgłoszeniu podlega każde źródło ciepła lub spalania paliw zainstalowane i kiedykolwiek uruchomione. Termin na złożenie deklaracji to 14 dni od momentu uruchomienia źródła zainstalowanego po 1 lipca 2021 r. i 12 miesięcy dla źródeł zainstalowanych przed 1 lipca 2021 r (czyli do 31 czerwca br. ).

Jeżeli budynek nie ma nadanego numeru to istnieje możliwość dodania go do bazy CEEB. W tym celu należy wypełnić metrykę budynku, zaznaczyć checkbox: nie znalazłeś swojego budynku, wpisz go ręcznie i pole z nr budynku pozostawić puste.