Jak zgłosić źródło ciepła w budynku, nie posiadającym jeszcze nadanego adresu

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB jest niczym nie zależny od odbioru domu. Zgłoszeniu podlega każde źródło ciepła lub spalania paliw zainstalowane i kiedykolwiek uruchomione. Termin na złożenie deklaracji to 14 dni od momentu uruchomienia źródła zainstalowanego po 1 lipca 2021 r. i 12 miesięcy dla źródeł zainstalowanych przed 1 lipca 2021 r (czyli do 31 czerwca br. ).

Jeżeli budynek nie ma nadanego numeru to istnieje możliwość dodania go do bazy CEEB. W tym celu należy wypełnić metrykę budynku, zaznaczyć checkbox: nie znalazłeś swojego budynku, wpisz go ręcznie i pole z nr budynku pozostawić puste.