XI HUBERTUS W GULINIE

W dniu 28 października 2023 roku w stajni „Carino” w Gulinie odbył się XI Hubertus – święto jeźdźców, myśliwych i leśników. Spotkaniu ponad 50 jeźdźców z różnych części kraju, zaproszonym gościom oraz mieszkańcom gminy, patronował św. Hubert. Oprócz tradycyjnej gonitwy za lisem uczestnicy wydarzenia prezentowali biegi i pokazy kawaleryjskie oraz historyczną inscenizację potyczki żołnierskiej. Pogoń za lisem odbyła się w dwóch kategoriach wiekowych a zwycięzcy otrzymali nagrody i pamiątkowe puchary. Wydarzenie przyciągnęło wielu miłośników jeździectwa i wydarzeń historycznych a całość zakończyła się wspólną biesiadą.

Happening „Stop przemocy i alkoholizmowi”

            W dniu 19.10.2023 r. już po raz drugi odbył się happening pod hasłem: „Stop przemocy i alkoholizmowi”. W akcji uczestniczyli uczniowie i przedstawiciele szkół podstawowych z terenu gminy Zakrzew, którzy podczas przemarszu rozdawali kierowcom ulotki z informacjami, jak reagować na przemoc i alkoholizm w swoim otoczeniu. Na zakończenie uczestnicy wysłuchali prelekcji na temat walki z przemocą i alkoholizmem, którą zaprezentowali funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Happening miał na celu propagowanie prawidłowych wzorców, uwrażliwienie społeczności na problem przemocy w rodzinie.

W ramach Międzynarodowego Dnia bez Przemocy w dniu  02.10.2023r., mieszkańcy naszej gminy mogli również skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji specjalistów (psychologa, pedagoga, radcy prawnego, terapeuty, dzielnicowego oraz pracownika socjalnego).

Organizatorami happeningu byli: Pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania problemów  alkoholowych oraz Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej w Zakrzewie.

Gmina Zakrzew z dofinansowaniem z NFOŚiGW

W ramach współpracy z NFOŚiGW, Gmina Zakrzew będzie realizować przedsięwzięcie polegające na rozbudowie i przebudowie PSZOK wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Przewidziana została przebudowa placu składowego, budowa garażu dwustanowiskowego, budowa wiaty na sprzęt porządkowy, budowa ogrodzeń terenu, utwardzeń terenu, montaż urządzenia technicznego wagi samochodowej na placu utwardzonym.

Czytaj dalej Gmina Zakrzew z dofinansowaniem z NFOŚiGW

Szanowni Państwo Nauczyciele i Wychowawcy!

Bukiet kwiatów

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam najlepsze życzenia nauczycielom, pedagogom i pracownikom oświaty, którzy na co dzień dbają o edukację i wychowanie młodego pokolenia.

Dziękuję za trud i zaangażowanie, z jakim wykonują Państwo swoją pracę. To Państwo przekazują młodym ludziom wiedzę niezbędną do zrozumienia współczesnego świata i kształcą umiejętności, które staną się podstawą ich życiowych sukcesów i źródłem samorealizacji.

Uczą Państwo wzajemnego szacunku i nawiązywania koleżeńskich relacji oraz towarzyszą swoim wychowankom w ich pierwszych społecznych działaniach. Jest to wielka odpowiedzialność i zadanie, któremu nauczyciele stawiają czoła każdego dnia.

Życzę Państwu, aby Wasza codzienna praca była otaczana szacunkiem i życzliwością, aby stanowiła dla Państwa źródło satysfakcji, a wdzięczność uczniów i ich rodziców wynagradzała niełatwą pracę.

                                                                  Wójt Gminy Zakrzew

                                                                       Leszek Margas

UWAGA! ZMIANA W OBWODACH GŁOSOWANIA

Wójt Gminy Zakrzew przypomina wyborcom miejscowości:

–  Zakrzewska Wola i Marianowice,  że został utworzony nowy obwód głosowania
      nr 10 w Świetlicy Wiejskiej w Zakrzewskiej Woli

     oraz

Mleczkowa, że został utworzony nowy obwód głosowania nr 9 w Szkole
    Podstawowej w Mleczkowie

            W związku z powyższym mieszkańcy wyżej wskazanych miejscowości , którzy chcą zagłosować w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku muszą udać się do w/w lokali wyborczych.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzew z dnia 11 września 2023 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach komisji:

Obwieszczenie