Szkoła w Woli Taczowskiej będzie miała salę gimnastyczną

W dniu 12 października 2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą budowy sali gimnastycznej przy PSP Wola Taczowska. Planowany termin oddania do użytkowania grudzień 2024 r.