Kluby sportowe i stowarzyszenia

OSP

Na terenie gminy Zakrzew działa 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Dwie jednostki – OSP Zakrzew i OSP Dąbrówka Podłężna są zrzeszone w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego. Najstarsza jednostka OSP – w Zakrzewie została założona w 1917 r., najmłodsza – w Gulinku w 1956 r. Samochody bojowe posiadają wszystkie jednostki. Każda OSP posiada własną strażnicę. Co 2 lata odbywają się gminne zawody sportowo-pożarnicze. w dniu 4 maja każdego roku OSP obchodzi swoje święto tzw. Św. Floriana. Prezesem Zarządu Gminnego jest Artur Głowacki. Komendantem Gminnym jest Grzegorz Majchrzak.

zakrzew_classic


Ochotnicza Straż Pożarna w Cerekwi

Cerekiew
26-652 Zakrzew

Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce Podłężnej
Dąbrówka Podłężna
26-652 Zakrzew

Ochotnicza Straż Pożarna w Gulinie
Gulinek
26-652 Zakrzew

Ochotnicza Straż Pożarna w Gulinku

Gulinek
26-652 Zakrzew

Ochotnicza Straż Pożarna w Taczowie
Taczów
26-652 Zakrzew

Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzewie

Zakrzew
26-652 Zakrzew

Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzewskiej Woli

Zakrzewska Wola
26-652 Zakrzewska Wola

Stowarzyszenie Zakrzewiaki

prezes stowarzyszenia – Agata Brandys
zastępca – Anna Borysiuk
członek zarządu – Beata Słowik
sekretarz – Marzena Chłopecka
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Monika Sławińska
zastępca – Anna Biernat-Gołąbek
skarbnik – Marta Lis

 

Stowarzyszenie Zakrzewiaki działa na terenie Gminy od 2009r.

Jego główne cele to: 

 1. Wspomaganie organizacyjno – rzeczowe działalności Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie.
 2. Wspomaganie wszelkich działań zmierzających do rozwoju kultury regionu i promocji okolic gminy Zakrzew, w szczególności przez propagowanie jej walorów krajobrazowych, turystycznych, wypoczynkowych oraz folklorystyczno – kulturowych.
 3. Udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych dzieciom, młodzieży i rodzinom.
 4. Prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń patologią społeczną.
 5. Udzielanie pomocy rodzicom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych.
 6. Upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka, interweniowanie w przypadkach naruszeń praw człowieka zapisanych w dokumentach ratyfikowanych przez państwo polskie.
 7. Szerzenie oświaty zdrowotnej, ekologicznej.
 8. Działalność wspomagająca rozwój sportu i krzewienie kultury fizycznej.
 9. Promowanie nauki języków obcych.
 10. Upowszechnianie umiejętności korzystania z nowoczesnych technik teleinformatycznych.
 11. Edukacja społeczno-prawna.
 12. Prowadzenie działalności przeciwdziałającej powstawaniu bezrobocia wśród młodych ludzi.
 13. Kształtowanie osobowości młodych ludzi.
 14. Prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej.
 15. Inicjowanie i realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych.
 16. Rozwijanie międzynarodowej współpracy młodzieży.
 17. Działania na rzecz zapobiegania marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 18. Umacnianie partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli.
 19. Rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowiska organizacji pozarządowych.
 20. Rozpoznawanie zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych przez młodych ludzi.
 21. Rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży.
 22. Rozwijanie idei wolontariatu.

Stowarzyszenie „Małe Zakrzewiaki”

Stowarzyszenie działa przy Przedszkolu Samorządowym w Zakrzewie od 2017 r.

Celem Stowarzyszenia jest wspomaganie organizacyjno – rzeczowe działalności Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie, realizacja działań szkoleniowych dla dzieci i nauczycieli, przedsięwzięć artystycznych, rozwijanie kreatywności dzieci, podejmowanie działań zmierzających do rozwoju kultury regionu i promocji Gminy, utrzymanie tradycji dziedzictwa kultury wiejskiej.

W ramach działalności Stowarzyszenia powstał Dziecięcy Zespół Ludowy ,,Małe Zakrzewiaki’’, który rozwija zainteresowania taneczno – wokalne dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie. W swoim repertuarze Zespół ma gry i zabawy dziecięce, utwory, przyśpiewki i tańce z różnych regionów Polski, ale przede wszystkim kultywuje tradycje związane z regionem radomskim.

,,Małe Zakrzewiaki’’ reprezentują Przedszkole i Gminę na przeglądach, konkursach i festiwalach, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Stowarzyszenie realizuje projekty skierowane zarówno do najmłodszych mieszkańców Gminy Zakrzew, zadania publiczne finansowane przez Gminę Zakrzew, jak również bierze udział i współorganizuje działania łączące pokolenia.

Gminny Klub Sportowy Powała Taczów

Klub Sportowy POWAŁA TACZÓW pełna nazwa to Gminne Amatorskie Stowarzyszenie Sportowe POWAŁA TACZÓW powstał z inicjatywy kilku mieszkańców Gminy Zakrzew w sierpniu 2010 roku
i za swojego patrona, od którego wzięła się nazwa klubu przyjął postać historyczną słynnego rycerza uczestnika bitwy pod Grunwaldem w roku 1410 – Mikołaja Powałę.

Pierwszym Prezesem Klubu został wybrany Pan Artur Ofiara. Od początku istnienia klubu drużyna seniorów przystąpiła do rozgrywek piłki nożnej organizowanych przez Radomski Okręgowy Związek Piłki Nożnej zaczynając rozgrywki od najniższego szczebla tj. od klasy „B”, jednak już po roku gry drużyna składająca się z zawodników – mieszkańców Gminy Zakrzew awansowała do wyższej klasy rozgrywkowej – klasy „A” , w której występuje do chwili obecnej.

Obecnie Prezesem Klubu jest Janusz Stawczyk, a Sekretarzem Aleksander Pudzianowski. Skład Zarządu POWAŁA TACZÓw uzupełniają członkowie: Jarosław Kołtun, Piotr Orzechowski i Dariusz Pysiak.

Głównym celem stowarzyszenia jest szkolenie najmłodszych adeptów piłki nożnej z terenu Gminy Zakrzew, którzy jak na krótki okres działalności osiągają spore sukcesy w swoich grupach wiekowych.

Obecnie POWAŁA TACZÓW posiada ponad 100 zawodników w większości z terenu Gminy Zakrzew, którzy szkoleni są przez odpowiednio wykształconą kadrę trenerską:

 1. Drużyna seniorów liczy 25 zawodników i prowadzona jest przez dobrze znanego trenera Pana Jura Zielińskiego;
 2. Drużyna z rocznika 2000 liczy 22 zawodników i prowadzona jest przez trenera klasy UEFA „B” Pana Arkadiusza Ofiarę;
 3. Drużyna z rocznika 2002 liczy 24 zawodników i szkolona jest przez instruktora piłki nożnej Pana Łukasza Bartosiaka;
 4. Zawodników z rocznika 2004 w liczbie 26 prowadzi trener klasy UEFA „B” Pan Artur Ofiara;
 5. Najmłodszych adeptów Klubu POWAŁA TACZÓw z rocznika 2006 i młodszych w liczbie 18 zawodników trenuje trener klasy UEFA „B” Pan Janusz Stawczyk.

Klub korzysta z gminnych boisk trawiastych w Taczowie i Golędzinie a także z boisk za sztuczną nawierzchnią w Zakrzewie i Gulinie. Wszystkie drużyny klubu występują w rozgrywkach organizowanych przez Radomski Okręgowy Związek Piłki Nożnej, a także występują w turniejach piłki nożnej organizowanych na terenie kraju. Organizowane są obozy wypoczynkowo – treningowe dla zawodników oraz wyjazdy na wycieczki i mecze piłki nożnej między innymi na Stadion Narodowy nw Warszawie i stadionie Legii Warszawa dla zawodników Klubu i ich rodziców.