Lokalny Animator Sportu

Program „Lokalny Animator Sportu”

To systemowe rozwiązanie, którego głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, badminton).

Zajęcia sportowe są realizowane na boisku Orlik w Zakrzewie przez 2 animatorów sportu.

Harmonogram:

Maj 2023

Czerwiec 2023

Lipiec 2023

Sierpień 2023

Wrzesień 2023

Październik 2023

Listopad 2023