Państwowe fundusze celowe

Zadanie: Rozbudowa drogi Gminnej 351318W Mleczków - Cerekiew
Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Kwota dofinansowania: 1 187 203,12 zł
Całkowita wartość inwestycji: 1 538 361,50 zł

Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Flaga oraz godło Polski

Gmina Zakrzew przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

<<<więcej>>>


Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

Flaga oraz godło Polski

Gmina Zakrzew przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego
ze środków Funduszu Solidarnościowego.

<<<więcej>>>Flaga oraz godło Polski

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Zadanie: Modernizacja boiska poprzez rozbudowę zaplecza sanitarno-szatniowego w Taczowie
Kwota dofinansowania: 193 983,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 387 966,34 zł

Krótki opis zadania:
Rozbudowa zaplecza sanitarno-szatniowego zlokalizowanego przy boisku sportowym w miejscowości Taczów, obejmuje między innymi:
• powiększenie budynku o pomieszczenie magazynku i pokoju sędziego,
• zmianę konstrukcji dachu na żelbetową,
• wymianę posadzek oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych,
• zaprojektowano wykonanie dwóch dużych szatni klubowych z dostępem do pomieszczenia sanitarnego oraz umywalni, pomieszczenia sanitarnego dla kibiców, pomieszczenia kierownika klubu,
• pozostała część istniejącego budynku zostanie przebudowana w celu dostosowania do obowiązujących przepisów i standardów.