Państwowe fundusze celowe

Zadanie: Rozbudowa drogi Gminnej 351318W Mleczków - Cerekiew
Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Kwota dofinansowania: 1 187 203,12 zł
Całkowita wartość inwestycji: 1 538 361,50 zł