Profilaktyka jaskry – badania profilaktyczne

ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY)

W dniu: 13.12.2017 w Ośrodku Zdrowia w Zakrzewie-Kolonia 12 w godzinach od 10:00 do 13:00 odbędą się badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla mieszkańców gminy

Zapisy telefonicznie (48) 610-51-24
Koszt badania komputerowego – 5 zł
Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego – 10 zł (badanie dodatkowe)
Zapisy prowadzone będą do dnia 13.12.2017

Czytaj dalej Profilaktyka jaskry – badania profilaktyczne

Profilaktyka cukrzycy – bezpłatne badania profilaktyczne

Gmina Zakrzew uczestniczy w programie profilaktyki cukrzycy pod nazwą:

Profilaktyka cukrzycy w Radomiu i gm. Wolanów, Zakrzew i Przytyk,

realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.2 Zwiększania dostępności usług zdrowotnych o numerze RPMA.09.02.02-14-8134/17.

Czytaj dalej Profilaktyka cukrzycy – bezpłatne badania profilaktyczne