Informacje dla mieszkańców

ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE (SZAMBO) I PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW ORAZ OSADNIKI

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości posiadający zbiorniki bezodpływowe (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków zobligowani są wypełnić druk zgłoszenia do ewidencji zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków oraz podpisać umowę z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Gminy Zakrzew w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników i transportu nieczystości ciekłych.

Czytaj dalej Informacje dla mieszkańców

Konsultacje Społeczne III etap

Zapraszamy na  spotkanie stacjonarne dotyczące opracowania  Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia wraz z Oceną Oddziaływania na Środowisko 

Dyżur w Kamienicy Deskurów  Rynek 15 – 20.07.2023 r. w godzinach 15.00 – 17.45 
Spotkanie otwarte w Kamienicy Deskurów- 20.07.2023 r. o godz. 18.00.

Taczów z koncepcją inteligentnej wsi

“Smart Villages” czyli inaczej “Inteligentne Wsie” to koncepcja rozwoju obszarów wiejskich proponowana przez Unię Europejską w celu poprawy ich funkcjonowania. Według najbardziej ogólnej definicji, “Smart Villages” to takie obszary, które wykorzystują technologie cyfrowe i inne innowacyjne rozwiązania, w celu wprowadzenia korzystnych zmian do życia codziennego mieszkańców, przedsiębiorców i innych osób zaangażowanych w działanie na tym terenie.

Czytaj dalej Taczów z koncepcją inteligentnej wsi