Konsultacje Społeczne III etap

Zapraszamy na  spotkanie stacjonarne dotyczące opracowania  Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia wraz z Oceną Oddziaływania na Środowisko 

Dyżur w Kamienicy Deskurów  Rynek 15 – 20.07.2023 r. w godzinach 15.00 – 17.45 
Spotkanie otwarte w Kamienicy Deskurów- 20.07.2023 r. o godz. 18.00.