Uwaga Mieszkańcy – zbiórka azbestu!

UWAGA MIESZKAŃCY
II Bezpłatna zbiórka wyrobów zawierających azbest w roku 2019

   W związku z planowanym ponownym wystąpieniem przez Urząd Gminy w Zakrzewie do Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie dotacji na odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Zakrzew informuję, że od 10.06.2019 r. do 24.06.2019 r. w Urzędzie Gminy w Zakrzewie, pok. 25, IIp. przyjmowane będę wnioski dotyczące zgłoszenia do odbioru i utylizacji odpadów azbestowych z nieruchomości na terenie gminy Zakrzew.

Czytaj dalej Uwaga Mieszkańcy – zbiórka azbestu!