Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 r.  czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Okręgowym w Radomiu i w Sądzie Rejonowym w Radomiu, Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu  zwrócił się do Rady Gminy w Zakrzewie z wnioskiem o dokonanie naboru kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023:

Czytaj dalej Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023