Informacja w związku ze zbliżającymi się terminami przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie informuje, że zbliżają się terminy przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za
rok 2016 na konta redystrybucyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, tj.:

Czytaj dalej Informacja w związku ze zbliżającymi się terminami przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016

Ankieta – Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Zakrzewie jest w trakcie opracowywania „Strategii Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017 – 2021”

Jest to dokument niezbędny do racjonalnego planowania działań i przedsięwzięć inwestycyjnych w najbliższych latach oraz ubiegania się o środki pomocowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej.

Czytaj dalej Ankieta – Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew