Ankieta – Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Zakrzewie jest w trakcie opracowywania „Strategii Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017 – 2021”

Jest to dokument niezbędny do racjonalnego planowania działań i przedsięwzięć inwestycyjnych w najbliższych latach oraz ubiegania się o środki pomocowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej.

W związku z tym uprzejmie informujemy, że od dnia 09.01.2017r. do 13.01.2017r. wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Zakrzew mogą wziąć udział w badaniu ankietowym, którego celem jest określenie kierunku rozwoju naszej Gminy. Państwa odpowiedzi pozwolą nam również określić obszary, w których należy podjąć odpowiednie przedsięwzięcia inwestycyjne w celu poprawy atrakcyjności Gminy oraz poprawy życia na jej terenie.

Ankieta dostępna będzie w siedzibie Urzędu Gminy,  w  pokoju  nr  25 –  Referat Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej oraz na stronie internetowej www.zakrzew.pl

Urząd Gminy w Zakrzewie

SRG – ankieta dla mieszkańców

Zapisz

Zapisz

Zapisz