Pomoc PFRON dla osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uru­cho­mił realizację programu „Po­moc osobom niepełnospraw­nym poszkodowanym w wyniku ży­wio­łu lub sytuacji kryzysowych wywo­ła­nych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

<<<więcej>>>

Ograniczenie zużycia wody

W związku z panującą suszą i drastycznym niedoborem wody wprowadza się z dniem 01 maja br. zakaz używania wody z wodociągów obsługiwanych przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp. z o.o. do celów nie związanych z zabezpieczeniem potrzeb życiowych. Zakaz dotyczy podlewania trawników, upraw polowych, napełniania basenów i innego korzystania z wodociągu niż pobór wody co celów bytowych w tym również bezwzględnego czerpania wody z hydrantów p.poż. za wyjątkiem poboru wody do celu przeciwpożarowych.