Gmina Zakrzew otrzymała 70 tysięcy złotych na zakup komputerów w ramach ministerialnego programu „Zdalna szkoła”

W związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego w wielu domach pojawił się problem z brakiem odpowiedniego sprzętu potrzebnego do przeprowadzenia lekcji online.

Gmina Zakrzew przystąpiła do projektu grantowego „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Samorząd otrzymał dotację 70 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup 28 laptopów wraz
 z oprogramowaniem, umożliwiającym bezprzewodowe łączeniem się z internatem.

Wójt Gminy Zakrzew Leszek Margas przy współpracy dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych, udostępni je  najbardziej potrzebującym rodzinom z terenu gminy, dzięki czemu uczniowie będą mogli w pełni realizować zdalne nauczanie.