Św. Jan Paweł II – naszym Honorowym Obywatelem

„Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli” – mówił święty Jan Paweł II. Papież Polak w swoich homiliach wielokrotnie podkreślał, jak ważny dla narodu jest wkład obywateli, ich poświecenie, chęć służby. Zaznaczał konieczność zjednoczenia się w obliczu kryzysu moralnego we współczesnym świecie. Mając na uwadze ogromny wpływ świętego Jana Pawła II na światopogląd społeczeństw, politykę światową oraz w uznaniu nieocenionych zasług dla Polski i świata, Rada Gminy w Zakrzewie 24.11.1999 roku przyjęła uchwałę o przyznaniu mu tytułu Honorowego Obywatela Gminy Zakrzew.

Jan Paweł II (Karol Wojtyła) – duchowny rzymskokatolicki, arcybiskup krakowski, kardynał, w latach 1978-2005 pierwszy w historii papież Polak i od setek lat pierwszy zwierzchnik Kościoła niebędący Włochem. Poeta i dramaturg, aktor, pedagog, filozof, a przede wszystkim człowiek o wielkim sercu. Był autorytetem moralnym, zwolennikiem ekumenizmu i pokoju. Głosił konieczność przebaczania, nawet wobec swojego niedoszłego zabójcy. Człowiek ze swoimi słabościami był dla niego przedmiotem szczególnego umiłowania. Często zwracał się do chorych, cierpiących, najbiedniejszych. W ostatnich latach swojego życia, ciężko chorując, nie czynił ze swej niedołężności tematu tabu, a wręcz przekonywał, że dzięki głębokiej wierze można pokonać wszelkie przeciwności losu. Szczególnie umiłował młodzież, do której kierował bardzo ostre słowa, zachęcając do kierowania się wartościami chrześcijańskimi. Mimo to młodzi ludzie garnęli się do niego, widząc w nim prawdziwy autorytet. Szczególnie bliska mu była kraina lat dziecinnych. Był wielkim patriotą, niejednokrotnie wracał myślami do Polski.

Proces beatyfikacyjny Jana Pawła II, nazywanego Wielkim, rozpoczął się właściwie już od głosów „Santo subito”, jakie płynęły od wiernych podczas pogrzebu w kwietniu 2005 roku. W 2011 roku został ogłoszony błogosławionym, a już trzy lata później – 27 kwietnia 2014 roku w Niedzielę Miłosierdzia Bożego w trakcie Mszy odprawianej przez papieża Franciszka przy koncelebrze emerytowanego papieża Benedykta XVI, Jan Paweł II został ogłoszony świętym.