Tłumacz języka migowego

Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw administracyjnych mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z tej usługi 3 dni przed planowaną wizytą w Urzędzie Gminy w Zakrzewie.

Zgłoszenia można dokonać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Zakrzewie, pokój Nr 17 lub korzystając z pomocy osoby trzeciej dzwoniąc pod numer tel. 48 610-51-22, a także wysyłając faks pod numer 48 610-51-43 oraz maila na adres gmina@zakrzew.pl