Uwaga – przerwa w obsłudze dowodów osobistych

Urząd Gminy Zakrzew informuje, że w dniu 5 listopada 2021r. (piątek) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz załatwianie innych spraw dotyczących dowodów osobistych (tj. zgłoszenie utraty dowodu osobistego, uszkodzenia dokumentu, czy nieuprawnionego wykorzystania lub udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych) będzie możliwe wyłącznie do godziny 11.00.

Tego dnia rozpoczynają sięprace techniczne umożliwiające wydawanie nowego dokumentu tożsamości, jaki będzie obowiązywał od dnia 7 listopada 2021 roku.

Czytaj dalej Uwaga – przerwa w obsłudze dowodów osobistych

Oferta na realizację zadania publicznego

W dniu 28.10.2021 roku do Urzędu Gminy w Zakrzewie wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień pn. „Z piosenką na Ty” złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich Zakrzewska Wola i Marianowice. Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
– w Biuletynie Informacji Publicznej;
– w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
– na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.
Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Czytaj dalej Oferta na realizację zadania publicznego

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego

26 października 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 1687/267/21 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”. Konsultacje odbędą się w okresie od 27 października do 9 listopada 2021 r.

Komunikat

Uchwała

Formularz konsultacji

Oferta na realizację zadania publicznego

W dniu 27.10.2021 roku do Urzędu Gminy w Zakrzewie wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień pn. „Profilaktyka przez taniec i śpiew” złożona przez Stowarzyszenie „Małe Zakrzewiaki”. Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
– w Biuletynie Informacji Publicznej;
– w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
– na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.
Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Czytaj dalej Oferta na realizację zadania publicznego

Skorzystaj z Programu Profilaktyka 40 Plus w placówkach PZU Zdrowie

Od 1 lipca 2021 roku ruszył Program Profilaktyka 40 Plus, którego celem jest profilaktyka chorób przewlekłych, których rozpoznanie było utrudnione w związku z ograniczeniem korzystania z badań
i konsultacji lekarskich w czasie pandemii COVID-19. Dzięki badaniom profilaktycznym można zdiagnozować chorobę na wczesnym jej etapie i ustalić skuteczny plan leczenia tak, aby uniknąć ciężkiego przebiegu i powikłań zagrażających życiu. Obecnie głównym ryzykiem utraty zdrowia u osób dorosłych są choroby układu krążenia i nowotwory.

Informacja

Startuje wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW

18 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2021 rok. Już w pierwszym dniu ARiMR planuje wypłacić blisko 500 mln zł, które trafią na konta bankowe ok. 74 tys. rolników.

Czytaj dalej Startuje wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW

Nabór do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2022

W związku ogłoszoną przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej planowaną realizacją Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”, Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie informuje członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych, spełniających kryteria ogłoszone w programie o możliwości zgłaszania potrzeb w zakresie korzystania z usług opieki wytchnieniowej.

Czytaj dalej Nabór do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2022