Nabór do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2022

W związku ogłoszoną przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej planowaną realizacją Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”, Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie informuje członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych, spełniających kryteria ogłoszone w programie o możliwości zgłaszania potrzeb w zakresie korzystania z usług opieki wytchnieniowej.

Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.
Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o składanie wniosków w postaci papierowej należy przesłać listem poleconym, przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail marzena.k@gops-zakrzew.pl , lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 21 października 2021 roku do godz.1000.

Szczegółowe informacje dotyczące edycji 2022 Programu znajdują się w na stronie internetowej:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022