Pilnie ! Potrzebna KREW !

Plakat akcji: Pilnie! Potrzebna Krew!

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu