Zapraszamy do udziału w konkursie AKTYWNE NGO

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zaprasza do udziału w trzeciej edycji konkursu „Aktywne NGO” mającym na celu wybór najaktywniejszych organizacji pozarządowych, najciekawszych inicjatyw lokalnych i/lub działań wolontariackich oraz lokalnych liderów społeczności lokalnych, oraz na rzecz realizacji inicjatyw w zakresie podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania pandemii wirusa Sars Covid-19 .

Konkurs realizowany jest w ramach projektu pn. „Liderzy Społeczności Lokalnych”, zadania dofinansowanego w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Mazowieckiego na 2021 rok.

Konkurs skierowany jest do osób i podmiotów (organizacji pozarządowych) działających na terenie powiatu radomskiego, przysuskiego i zwoleńskiego. Ma na celu promocję idei społeczeństwa obywatelskiego, promocję postaw aktywizujących społeczeństwa lokalnego, postawy wolontariackie, które przejawiają się przez działania organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych i lokalnych liderów. Założeniem organizacji konkursu jest pokazanie aktywnych organizacji i aktywnych osób, które działają społecznie realizując inicjatywy, projekty i działania w swoich miejscach zamieszkania, w swoim środowisku.

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych. Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody finansowe i rzeczowe o wartości ponad 14 600,00 zł. Zaplanowano przyznanie następujących nagród:

– Kategoria – Najaktywniejsza Organizacja Pozarządowa (1 miejsce – 1500,00 zł , 2 miejsce – 1000,00 zł, 3 miejsce – 800,00 zł)

– Kategoria – Najciekawsza inicjatywa pozarządowa i wolontariatu w 2020 i 2021 roku. (1 miejsce – 1500,00 zł , 2 miejsce – 1000,00 zł, 3 miejsce – 800,00 zł)

– Kategoria – Lokalny Lider (3 nagrody główne- finansowe – każda w kwocie 1200,00 zł)

– Kategoria – Najlepsze inicjatywy w zakresie podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania pandemii wirusa Sars Covid-19 (1 miejsce – 1500,00 zł , 2 miejsce – 1000,00 zł, 3 miejsce – 800,00 zł)

Zgłoszenia można dokonywać poprzez przesłanie zeskanowanych formularzy i załączników na adres mailowy promocja@razemdlaradomki.pl, lub składając osobiście do Biura Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” mieszczącego się przy ul. Zielonej 127 w Janiszewie (26-652 Zakrzew). W przypadku złożenia dokumentacji do Biura LGD – dokumentację należy złożyć w terminie do 12 października 2021 r. do godziny 16.00, mailowo w terminie do 12 października 2021 r. do godziny 23.59.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://razemdlaradomki.pl/news-pl-1182

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Plakat konkursu Aktywne NGO