Badanie ankietowe – Audyt Krajobrazowy Województwa Mazowieckiego

Przedmiotem badania jest rozpoznawanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego województwa mazowieckiego, a przeprowadzona ankieta umożliwi identyfikację cech krajobrazu w postaci tradycji, tożsamości
i swojskości, zamieszkiwanych przez Państwa Małych Ojczyzn.

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu

Ankieta znajduje się na stronie https://forms.gle/V6y7qRxFzyFBw3dg6