Deklaracja dostępności

Serwis urzędu został stworzony zgodnie ze standardami W3C oraz WCAG2.0  w oparciu o mechanizmy ułatwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do publikowanych treści.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  • HTML5
  • WCAG 2.0 (AA)

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Serwisy związane z dostępnością (strony w języku angielskim)

  1. Cynthia Says, kolejny serwis sprawdzający zgodność stron z wytycznymi WCAG i Section 508.
  2. WAVE, darmowy serwis analizujący strony internetowe i opisujący je za pomocą zestawu ikon oznaczających wszystkie elementy mogące mieć wpływ na dostępność strony – zarówno pozytywny jak i negatywny. WAVE nie generuje raportu podsumowującego – analiza poprawności strony następuje wizualnie, poprzez sprawdzenie wszystkich oznaczonych miejsc.
  3. W3C MarkUp Validation Service, darmowy serwis sprawdzający zgodność stron internetowych ze standardem języka HTML i XHTML.
  4. Web Page Backward Compatibility Viewer, darmowy serwis umożliwiający sprawdzenie wyglądu strony bez szeregu możliwości nowoczesnych przeglądarek.
  5. Lynx Viewer, darmowy serwis umożliwiający sprawdzenie jak dana strona wyglądałaby w przeglądarce Lynx.