Pomoc prawna dla rolników

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje prawne dla rolników do Urzędu Gminy w Zakrzewie w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 13:30 – 16:30, pok. 211.

Konsultacje telefoniczne od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 pod nr telefonu 692543234.

Informacja dla mieszkańców

ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE (SZAMBO)I PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW ORAZ OSADNIKI


             W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, właściciele nieruchomości posiadający zbiorniki bezodpływowe (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków zobligowani są wypełnić druk zgłoszenia do ewidencji zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków oraz podpisać umowę z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Gminy Zakrzew w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników i transportu nieczystości ciekłych.

Czytaj dalej Informacja dla mieszkańców