Zgłoszenie jubileuszu pięćdziesięciolecia małżeństwa

Szanowni Państwo!

Zapraszam do zgłaszania wszystkich par, które w bieżącym roku obchodzą jubileusz pięćdziesięciolecia zawarcia związku małżeńskiego. Procedura dotyczy wszystkich par, które zawarły związek małżeński w roku 1973.

Pary te zostaną odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanym przez Prezydenta RP.

Informacji udziela Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzata Szczerbińska – tel. 48 610 51 22 w. 35, usc@zakrzew.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 9 czerwca.

Gminny Dzień Strażaka w Cerekwi

Ochotnicza Straż Pożarna w Cerekwi zorganizowała uroczystości z okazji Gminnego Dnia Strażaka. Obchody rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Cerekwi, po której odbył się uroczysty apel przed siedzibą OSP wraz z przekazaniem i poświęceniem nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz przekazaniem proporca dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Cerekiew i wręczeniem odznaczeń dla zasłużonych druhów.

Czytaj dalej Gminny Dzień Strażaka w Cerekwi