Konsultacje w sprawie projektu aktualizacji ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń  na paliwo stałe

Do 14 grudnia 2023 trwają konsultacje w sprawie projektu aktualizacji ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń  na paliwo stałe – między innymi pieców wolnostojących i kominków na drewno.

Więcej informacji o tych konsultacjach znajdziecie Państwo na stronie: 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13687-Efektywnosc-energetyczna-wymogi-dotyczace-ekoprojektu-dla-miejscowych-ogrzewaczy-pomieszczen-na-paliwo-sta%C5%82e-przeglad-_pl

Głos w konsultacjach można poddać do 14 grudnia 2023. Zapraszamy do wzięcia udziału.

Montaż wodomierzy radiowych

W ramach zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Jaszowice + prace projektowe oraz modernizacja sieci wodociągowej” trwa montaż wodomierzy radiowych. Montaż zbliża się do półmetka. Dziękujemy mieszkańcom za wyrozumiałość i współpracę.

Wodomierz radiowy

XI HUBERTUS W GULINIE

W dniu 28 października 2023 roku w stajni „Carino” w Gulinie odbył się XI Hubertus – święto jeźdźców, myśliwych i leśników. Spotkaniu ponad 50 jeźdźców z różnych części kraju, zaproszonym gościom oraz mieszkańcom gminy, patronował św. Hubert. Oprócz tradycyjnej gonitwy za lisem uczestnicy wydarzenia prezentowali biegi i pokazy kawaleryjskie oraz historyczną inscenizację potyczki żołnierskiej. Pogoń za lisem odbyła się w dwóch kategoriach wiekowych a zwycięzcy otrzymali nagrody i pamiątkowe puchary. Wydarzenie przyciągnęło wielu miłośników jeździectwa i wydarzeń historycznych a całość zakończyła się wspólną biesiadą.

Happening „Stop przemocy i alkoholizmowi”

            W dniu 19.10.2023 r. już po raz drugi odbył się happening pod hasłem: „Stop przemocy i alkoholizmowi”. W akcji uczestniczyli uczniowie i przedstawiciele szkół podstawowych z terenu gminy Zakrzew, którzy podczas przemarszu rozdawali kierowcom ulotki z informacjami, jak reagować na przemoc i alkoholizm w swoim otoczeniu. Na zakończenie uczestnicy wysłuchali prelekcji na temat walki z przemocą i alkoholizmem, którą zaprezentowali funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Happening miał na celu propagowanie prawidłowych wzorców, uwrażliwienie społeczności na problem przemocy w rodzinie.

W ramach Międzynarodowego Dnia bez Przemocy w dniu  02.10.2023r., mieszkańcy naszej gminy mogli również skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji specjalistów (psychologa, pedagoga, radcy prawnego, terapeuty, dzielnicowego oraz pracownika socjalnego).

Organizatorami happeningu byli: Pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania problemów  alkoholowych oraz Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej w Zakrzewie.