Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi + prace projektowe

Rozbudowa szkoły podstawowej poprzez budowę sali gimnastycznej z zapleczem, sal dydaktycznych, pomieszczeń sanitarnych i administracyjnych. Poprawa warunków kształcenia uczniów.