Informacja

Fundacja „Omega Pomagamy” zaprasza na prelekcje, które zostaną przeprowadzone w ramach realizacji zadania publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Radomskiego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Czytaj dalej Informacja

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 385/2 położonej w obrębie gruntów 0014 Janiszew w miejscowości Janiszew w gminie Zakrzew, powiat radomski, woj. mazowieckie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie <<<pobierz>>>