Informacja

Fundacja „Omega Pomagamy” zaprasza na prelekcje, które zostaną przeprowadzone w ramach realizacji zadania publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Radomskiego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Prelekcje zostaną przeprowadzone w dniu 13 grudnia 2019 r. o godz. 15.00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie.

Tematyka prelekcji:

  1. „Prawa i obowiązki konsumenta w świetle przepisów o rękojmi sprzedaży.”
  2. „Mediacja jako metoda polubownego rozwiązywania sporów.”

Osoba prelegenta: adw. Damian Sieradz