Nowy odcinek sieci gazowej w Gminie Zakrzew

28 sierpnia 2023 roku w Urzędzie Gminy w Zakrzewie  została podpisana umowa między Polską Spółką Gazownictwa a  Wykonawcą na realizację  1,5 kilometra sieci gazowej wraz z przyłączami na terenie gminy Zakrzew, w miejscowościach Natalin i Podlesie Mleczkowskie. W wydarzeniu rozpoczynającym kolejny etap inwestycji uczestniczyli  m.in. Jakub Kowalski – członek zarządu ds. operacyjnych PSG, Leszek Margas -Wójt Gminy Zakrzew  oraz Parlamentarzyści: Anna Kwiecień, Marek Suski i Andrzej Kosztowniak.

Czytaj dalej Nowy odcinek sieci gazowej w Gminie Zakrzew

Gmina Zakrzew właścicielem ul. Janiszewskiej

W wyniku podpisania aktu notarialnego Gmina Zakrzew nabyła prawo własności do działki stanowiącej ulicę Janiszewską w Janiszewie. Stronami aktu notarialnego byli Nadleśniczy Nadleśnictwa Radom Jerzy Jacek Karaśkiewicz i Wójt Gminy Zakrzew Leszek Margas. Następnym etapem będzie przygotowanie dokumentacji projektowej budowy niemal dwukilometrowego odcinka drogi.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

W terminie do 31 sierpnia br. rolnicy mogą złożyć żądanie (oświadczenie) przyznania płatności dla małych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich. Nabór prowadzony jest przez system teleinformatyczny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Obwieszczenie

Informacja dla rodziców uczniów PSP w Zakrzewie

Zwracamy się prośbą  do rodziców uczniów PSP w Zakrzewie o złożenie wniosku
o wydanie Karty Gminnej na trasie Gulin, Kozia Wola, Gulinek, Zakrzewska Wola, Marianowice Zagóry uprawniającej do przewozów autobusem linii 103. Wnioski należy składać do 30 sierpnia 2023 r. w pokoju nr 12 (budynek Urzędu Gminy, wejście od strony Banku Spółdzielczego).

Do wyrobienia wniosku konieczne są dane dziecka (imię, nazwisko, PESEL, adres zameldowania, nr legitymacji, adres e-mail).  

Dyrekcja                                                                       Kierownik

Publicznej Szkoły Podstawowej                                Publicznej Komunikacji Zakrzew

w Zakrzewie

GMINA ZAKRZEW MA WŁASNĄ KOMUNIKACJĘ

Dnia 14 sierpnia 2023 roku odbyła się uroczystość przekazania czterech fabrycznie nowych autobusów elektrycznych firmy Solaris. W ważnym dla Gminy wydarzeniu uczestniczyli Parlamentarzyści: Pan Marek Suski, Pan Andrzej Kosztowniak i Pani Anna Kwiecień oraz Wicewojewoda Mazowiecki Pan Artur Standowicz. Firmę Solaris reprezentował Pan Krzysztof Musiał.

Czytaj dalej GMINA ZAKRZEW MA WŁASNĄ KOMUNIKACJĘ