GMINA ZAKRZEW MA WŁASNĄ KOMUNIKACJĘ

Dnia 14 sierpnia 2023 roku odbyła się uroczystość przekazania czterech fabrycznie nowych autobusów elektrycznych firmy Solaris. W ważnym dla Gminy wydarzeniu uczestniczyli Parlamentarzyści: Pan Marek Suski, Pan Andrzej Kosztowniak i Pani Anna Kwiecień oraz Wicewojewoda Mazowiecki Pan Artur Standowicz. Firmę Solaris reprezentował Pan Krzysztof Musiał.

Pierwsze autobusy wyjechały na trasę 16 sierpnia 2023 roku z Zakrzewskiej Woli do Radomia i z Dąbrówki Nagórnej przez Kolonię Piaski, Gulin, Taczów, Kozinki do Radomia. Kolejne trasy – z Jaszowic-Kolonii do Radomia oraz wewnętrzna trasa z Zakrzewa przez Gulin, Kolonię Piaski i Marianowice – zostaną uruchomione 1 września 2023 r.

Autobusy dowożące pasażerów do Radomia na każdej linii będą wykonywać od poniedziałku do piątku osiem kursów dziennie, natomiast w soboty trzy kursy.  Sobotnie kursy kończyć się będą na przystanku przy ulicy Malczewskiego. Autobusy będą rozpoczynać trasę już o godz. 4:50, natomiast ostatni kurs z dworca PKP w Radomiu odbędzie się o godz. 19:30.

Ceny biletów jednorazowych wynoszą 5 zł – normalny, 2,50 zł – ulgowy. Ceny biletów miesięcznych to 110 zł dla mieszkańców zameldowanych na terenie gminy, którzy posiadają Kartę Gminną oraz 140 zł dla osób nieposiadających meldunku w gminie Zakrzew. Ceny biletów okresowych dla osób uprawnionych do ulg to połowa ceny całego biletu. Do przewozów bezpłatnych uprawnione są między innymi dzieci do lat czterech oraz osoby, które ukończyły 70 lat. Do przewozów ulgowych są uprawnione dzieci powyżej czwartego roku życia do ukończenia szkoły podstawowej, studenci oraz emeryci i renciści. Warunkiem skorzystania z ulgowego lub bezpłatnego przewozu jest posiadanie dokumentu stwierdzającego tożsamość i wiek lub Karty Gminnej z przypisaną ulgą.

Bilety jednorazowe można nabyć w biletomatach zamontowanych w autobusach. Bilety te są drukowane w biletomacie i każdorazowo wymagają skasowania. Bilety okresowe można zakupić w biletomatach oraz w siedzibie PKZ w Urzędzie Gminy w Zakrzewie, pok. 12 (wejście z tyłu budynku). W siedzibie PKZ można również wyrobić Kartę Gminną, będącą dokumentem potwierdzającym posiadanie biletu okresowego oraz uprawnienia do ulg. Karta Gminna to także Elektroniczna Portmonetka, którą można doładować dowolną kwotą i wykorzystać do zakupu biletów. Zarówno w biletomatach, jak i w PKZ można dokonać płatności wyłącznie bezgotówkowo. Zakupu biletów można dokonać również za pośrednictwem strony www.komunikacja.zakrzew.pl, gdzie każdy użytkownik będzie miał dostęp do aktualnych informacji o stanie swojego konta oraz historii transakcji.

Każdy z nowych autobusów zmieści jednorazowo 75 osób, w tym 29 to miejsca siedzące. Nowoczesne, niskopodłogowe autobusy są klimatyzowane, wyposażone w monitoring oraz są dostosowane do obsługi pasażerów niepełnosprawnych. Istnieje również możliwość ładowania telefonu czy laptopa, ponieważ w środku znajdują się ładowarki USB. Autobusy posiadają także system dynamicznej informacji pasażerskiej z wyświetlaczem i automatycznymi zapowiedziami.

Przełomowa dla miejscowej społeczności inwestycja została zrealizowana w ramach dotacji z programu priorytetowego „Zielony Transport Publiczny”, którego celem jest obniżenie wykorzystania energii i paliw emisyjnych
w publicznym transporcie zbiorowym i rozwój w Polsce „zielonej” mobilności. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał Gminie Zakrzew dofinansowanie w wysokości 8 440 875 zł. Wkład własny gminy wyniósł 4 345 221 zł, z czego 4 000 000 zł to pożyczka z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 345 221 zł środki własne Gminy Zakrzew. 

To nowy rozdział w historii Gminy Zakrzew i odpowiedź samorządu gminy na potrzeby mieszkańców, którzy marzyli o tym, aby w komfortowych warunkach można było podróżować do pracy, szkoły, urzędów czy na zakupy.