Konsultacje – organizacje pozarządowe

Program określający zasady współpracy Gminy Zakrzew z organizacjami pożytku publicznego oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Uwagi i propozycje należy zgłaszać pisemnie do Wójta Gminy Zakrzew na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Programu w pokoju nr 17 lub na adres mailowy gmina@zakrzew.pl.

Termin składania uwag – do dnia 17.10.2018 r. do godziny 8.30.

program współpracy na 2019r.

Ogłoszenie dotyczące komisji wyborczych

Rej.3/2018 Zakrzew, dnia 5 października 2018r. 

Ogłoszenie dotyczące komisji wyborczych

Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Posiedzenia odbędą się 10 października 2018r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzewie, Zakrzew 43:

1. Obwodowe Komisje Wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie godz. 13.00,
2. Obwodowe Komisje Wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie godz. 15.00.

Urzędnik wyborczy w gminie Zakrzew
/-/Elżbieta Tarczyńska-Kozubek