Konsultacje – organizacje pozarządowe

Program określający zasady współpracy Gminy Zakrzew z organizacjami pożytku publicznego oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Uwagi i propozycje należy zgłaszać pisemnie do Wójta Gminy Zakrzew na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Programu w pokoju nr 17 lub na adres mailowy gmina@zakrzew.pl.

Termin składania uwag – do dnia 17.10.2018 r. do godziny 8.30.

program współpracy na 2019r.